ს.გ.IX.8.

IX კლასი

მოსწავლე იკვლევს  ხელოვნების როლს საზოგადოების ცხოვრებაში. 

ინდიკატორები

  • მსჯელობს მისთვის ნაცნობ ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ წვლილზე საზოგადოების ცხოვრებაში;
  • აგროვებს ინფორმაციას კულტურის რომელიმე წარმომადგენლის მოღვაწეობაზე და მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით ადგენს სახლ-მუზეუმის პროექტს;
  • იკვლევს შემოქმედთა წარმატების/წარუმატებლობის მიზეზებს;
  • იკვლევს, თუ რა გავლენა იქონია თანამედროვე საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიურმა საშუალებებმა ხელოვნების როლზე საზოგადო­ე­ბის ცხოვრებაში. 

რესურსები