ს.გ.IX.7.

IX კლასი

მოსწავლე იკვლევს  საქართველოს  სხვადასხვა  კუთხის  ხელოვნების ნიმუშებს და შეუძლია იმსჯელოს მათ შესახებ.

ინდიკატორები

  • ასახელებს ხელოვნების დარგებს, რომლებიც ნიშანდობლივია ქართული ხალხური შემოქმედებისათვის (ხეზე კვეთა, ჭედურობა, ქარგვა,  ქსოვა, თექა.);
  • მსჯელობს, რა ხერხებით არის შენარჩუნებული და დაცული ქართულ ხელოვნებაში  ხალხური შემოქმედების ტრადიციები;
  • ადარებს ქართული ხალხური შემოქმედების რომელიმე დარგის  ნიმუშს სხვა ქვეყნის იმავე დარგის ნიმუშთან;
  • იკვლევს, რა მსგავსება და განსხვავებაა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნების  ნიმუშებს შორის (არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა და სხვ.).

 

რესურსები