ს.გ.IX.5.

IX კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია  ამოიცნოს და  შეადაროს  ერთმანეთს  სხვადასხვა  ეპოქისა და სტილის ნამუშევრები.   

ინდიკატორები

  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდის ხელოვ­ნე­ბას რამდენიმე მახასიათებლის მიხედვით (სტილი, თემა, ჟანრი);
  • ახასიათებს XX საუკუნის ხელოვნების რამდენიმე მიმდინარეობის  ცნობილ ნიმუშს;
  • ამოიცნობს ქართული ხუროთმოძღვრების ცნობილ ნიმუშებს და ადარებს იმავე პერიოდის სხვა ქვეყნის არქიტექტურულ ძეგლებს;
  • კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე, რომელიც არსებობს სხვადასხვა პერიოდის ხელოვნებაში (ძველი, ახალი და თანამედროვე);
  • ამოიცნობს კონკრეტული მხატვრის ნამუშევარს და მსჯელობს მისი შემოქმედების სტილსა და მანერაზე.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები