ს.გ.IV.9.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კრიტიკის დროს პატივისცემით მოეკიდოს სხვის ნამუშევარს და აზრს.

ინდიკატორები

  • სხვისი ნამუშევრის შეფასებისას ხმარობს კორექტულ გამოთქმებს;
  • აცდის სხვას საუბარს კამათის დროს;
  • მხარს უჭერს, ამხნევებს თანაკლასელებს და კეთილგანწყობილია მათ მიმართ.

რესურსები