ს.გ.IV.6.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ითანამშრომლოს სხვებთან, როგორც საკუთარი, ისე საერთო მიზნის მისაღწევად.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში (ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში, ფუნქციების განაწილებაში);
  • ჩართულია ერთობლივი მხატვრული ნამუშევრის შექმნის პროცესში;
  • იჩენს სხვებთან თანამშრომლობის ინიციატივას და ხალისით ეხმარება თანაკლასელებს.

რესურსები