ს.გ.IV.4.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გრძნობებისა და იდეების ასახვა  ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • ირჩევს გამომსახველობით ხერხებს ნამუშევარში  ჩანაფიქრის უკეთ გადმოსაცემად;
  • ქმნის წარმოსახვით სახეებს;
  • გადმოსცემს ცხოვრებაში ნანახ საინტერესო სცენებს და ცდილობს ასახოს საკუთარი გრძნობები მათ მიმართ.

რესურსები