ს.გ.IV.2.

IV კლასი

მოსწავლე  მიმართავს  სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის შექმნისას და შეუძლია გამოავლინოს მათი შესაძლებლობები.

ინდიკატორები

  • ქმნის სხვადასხვა ფაქტურას (სხვადასხვა ტიპის მონასმებით,  მუყაოს ნაჭრებით, ანაბეჭდებით, დაფარული ზედაპირის დაკაწვრით, ასევე, თითებით, ღრუბლით და სხვ.);
  • აქცევს შეცდომას (ხარვეზს, დეფექტს) ნამუშევრის ელემენტად;
  • ქმნის დეკორატიულ და გამოყენებით ნამუშევრებს (თასები, მძივები, სათამაშოები, და სხვ.) სხვადასხვა მასალით (ქსოვილი, მუყაო, მავთული, მეორადი რესურსები).

რესურსები