ს.გ.IV.12.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი სხვა საგნებში განვლილ მასალასთან.

ინდიკატორები

  • ადარებს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ხელოვნების ნიმუშსა და ლიტერატურულ ნაწარმოებს;
  • ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევრებში ბუნების მოვლენებს, განსხვა­ვე­ბულ რელიეფს, მცენარეებს და სხვ.;
  • ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევარში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს.

რესურსები