ს.გ.IV.11.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ერთმანეთს ხელოვნების სხვადასხვა დარგი.

ინდიკატორები

  • ადარებს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნიმუშებს გამომ­სახვე­ლობითი ხერხების, მასალის, ტექნიკის მიხედვით;
  • ახასიათებს დარგებთან დაკავშირებულ პროფესიებს;
  • ადარებს ხელოვნების დარგებს გრძნობის ორგანოებზე ზემოქმედების მიხედვით და დროში ხანგრძლივობის თვალსაზრისით;
  • აგროვებს ინფორმაციას ცნობილ არქიტექტურულ ძეგლებზე, ფერწე­რულ ნამუშევრებზე, ქანდაკებებზე, დეკორატიულ-გამოყენე­ბი­თი და ხალხური შემოქმედების ნიმუშებზე და აცნობს თანაკლასელებს.

რესურსები