ს.გ.IV.10.

IV კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს თეატრალურ წარმოდგენებში,  საკლასო და სასკოლო  ზეიმებში და გამოფენებში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

რესურსები