ს.გ.IV. 5.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სამუშაო.

ინდიკატორები

  • გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას;
  • ირჩევს სამუშაო იარაღებს, მასალას, აწესრიგებს მათ განსაზღვრული დროის მონაკვეთში;
  • აღადგენს დაზიანებულ ნივთებს და სასკოლო ინვენტარს (წიგნი, რუკა) აფორმებს სხვადასხვა საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას, ქმნის მისალოც და მოსაწვევ ბარათებს, კედლის გაზეთს, აფიშას ზეიმისათვის;
  • სხვადასხვა მასალით ამზადებს ჩარჩოებს, ძერწავს ქოთნებს, თასებს/ფიალებს, წნავს კალათებს;
  • ფერადი ცარცებით მოხატავს სკოლის ეზოს;
  • ალაგებს და ალამაზებს საკლასო ოთახს და ეხმარება უფროსებს სკოლის ეზოს დასუფთავებაში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები