ს.გ.III.9.

III კლასი

მოსწავლე  პატივს სცემს საკუთარ  და სხვის ნამუშევარსა და აზრს.

ინდიკატორები

  • არ ხმაურობს თანაკლასელის ნამუშევრის წარდგინების დროს;
  • აცდის სხვას საუბარს;
  • მხარს უჭერს, ამხნევებს თანაკლასელებს, და კეთილგანწყობილია მათ მიმართ;
  • უფრთხილდება საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

 

რესურსები