ს.გ.III.8.

III კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის  საშუალება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს ნამუშევრით აღძრულ შთაბეჭდილებებზე;
  • საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა განწყობილებას უქმნის ესა თუ ის ფერი;
  • ცდილობს ამოიცნოს ჩანაფიქრი და განწყობილება სხვათა ნამუშევრებში;
  • განმარტავს, რისი ასახვა უნდოდა ნამუშევარში.

რესურსები