ს.გ.III.6.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში, ასრულებს სხვადასხვა ფუნქციას (ლიდერი, ჯგუფის წევრი);
  • დასმულ ამოცანას გადაჭრის დამოუკიდებლად ან მეწყვილესთან ერთად; 
  • ითხოვს დახმარებას და იჩენს სხვების დახმარების ინიციატივას.

რესურსები