ს.გ.III.5.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და შეასრულოს მარტივი სამუშაო.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს საკლასო ოთახის, ეზოს დასუფთავება-გალამაზებაში;
  • ინიშნავს დავალებებს;
  • ამზადებს და ალაგებს სამუშაო იარაღებს და მასალას;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები