ს.გ.III.3.

III კლასი

მოსწავლეაკვირდება გარემოში საგნებს, ობიექტებს, მოვლენებს და შეუძლია დაკვირვების შედეგის ასახვა ნამუშევარში. 

ინდიკატორები

  • ნახატში გადმოსცემს გარემოზე დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებას;
  • ხატავს პორტრეტებს (მშობლები, თანატოლები და სხვ.);
  • მეხსიერებით ხატვისას გამოსახავს ამა თუ იმ გარემოსთვის შესაბამის ობიექტებს და დამახასიათებელ ნიშნებს;
  • გამოხატავს შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს, წელიწადის დროს და ამინდს;
  • გამოსახავს მარტივი გეომეტრიული ფორმებით აღძრულ ასოციაცი­ებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები