ს.გ.III.2.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განავითაროს სხვადასხვა მასალის, ტექნიკის და  პროცედურის   გამოყენების უნარი ნამუშევრის შექმნისას.   

ინდიკატორები

  • ხატავს ფანქრით, პასტელით, აკვარელით, გუაშით, ნახშირით, ცარცით და სხვ.;
  • ძერწავს მარტივ ფორმებს სხვადასხვა მასალით (თიხა, პლასტილინი, ცომი, ცვილი და სხვ.);
  • სხვადასხვა მასალით ქმნის მარტივ გამოსახულებებს, კომპოზიცი­ებს;
  • მოძიებული და უკვე ნაცნობი მასალით (ხის ქერქი, ნიჟარა, მავთული, თოკი, ქაღალდი, მძივი, მუყაო და სხვ.) ამზადებს მარტივ ნაკეთობებს და კონსტრუქციებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები