ს.გ.III.13.

III კლასი

მოსწავლე ეცნობა ადგილობრივ გარემოში არსებულ ხელოვნების  ნიმუშებს.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ადგილობრივ გარემოში არსებულ ხელოვნების ძეგლებზე; 
  • მსჯელობს ხელოვან ადამიანებზე და ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებითაც ცნობილია მისი უბანი, სოფელი, დაბა, ქალაქი, რაიონი.

 

რესურსები