ს.გ.III.11.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, ზოგიერთი ჟანრი და დააკავშიროს ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ხელოვნების ცნობილ ნამუშევრებს და მიაკუთვნებს მათ შესაბამის დარგს (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება);
  • საუბრობს საკუთარ დამოკიდებულებაზე ხელოვნების ამა თუ იმ დარგის მიმართ (რომელი მოსწონს და რატომ);
  • საუბრობს ამა თუ იმ ჟანრისთვის დამახასიათებელ ნიშნებზე.

რესურსები