ს.გ.III.10.

III კლასი

მოსწავლე  მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლში;
  • მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო ზეიმში;
  • მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო გამოფენაში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

რესურსები