ს.გ.III.1.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითადი ელემენტი და პრინციპი  ნამუშევრის შექმნისას.

ინდიკატორები

  • გადმოსცემს განწყობილებას მხატვრული ხერხების მეშვეო­ბით (ხაზი, ფერი და ფორმა);
  • ქმნის ფაქტურებს ნამუშევარში (სხვადასხვა ტიპის მონასმებით, დაფარული ზედაპირის დაკაწვრით, თითების, ღრუბლის, ჩხირების, ჯაგრისის დახმარებით და სხვ.);
  • იყენებს ცივ და თბილ ფერებს ნამუშევარში;
  • ფერის ბორბალზე  ამოიცნობს ძირითად, შედგენილ და კონტრასტულ ფერებს (წითელი-მწვანე, ყვითელი-იასამნისფერი, ლურჯი-ნარინჯისფერი);
  • სხვადასხვა ხერხით (ფორმით, ზომით, ფერით) გამოყოფს ნამუშევარში  მთავარს;
  • გამოსახულებას გააზრებულად ანაწილებს სასურათე სიბრტყეზე. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები