ს.გ.II.9.

II კლასი

მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

ინდიკატორები

  • მხარს უჭერს თანაკლასელებს და არის კეთილგანწყობილი მათი ნამუშევრებისა და აზრის მიმართ;
  • უფრთხილდება (არ აზიანებს) საკუთარ და სხვის ნამუშევრებს.

რესურსები