ს.გ.II.8.

II კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის იდეათა გამოხატვის საშუალება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს საკუთარ ჩანაფიქრზე, ნამუშევარში გადმოცემულ იდეებზე;
  • საუბრობს იდეებზე რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუშევრიდან;
  • სვამს კითხვებს ნამუშევრის შინაარსთან დაკავშირებით;
  • ასახელებს მიზეზს, რის გამოც შექმნა ესა თუ ის ნამუშევარი.

 

რესურსები