ს.გ.II.4.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

ინდიკატორები

  • ასახავს დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებებს (მაგ.   წელიწადის  დროები);
  • ხატავს ფანტაზიით შექმნილ გარემოს და სიუჟეტებს;
  • ქმნის ლიტერატურული ნაწარმოების მარტივ  ილუსტრაციებს.

რესურსები