ს.გ.II.13.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ყოველდღიურ ცხოვრებასა და საკუთარ გამოცდილებასთან.

ინდიკატორები

  • საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე და მასში გამოხატულ განწყობილებაზე;
  • ამოიცნობს  ხელოვნების ნიმუშებში ნაცნობ სიუჟეტებს, სცენებს, საგნებს და მოვლენებს;
  • ხელოვნების ნიმუშებში ამოიცნობს მისთვის ნაცნობ ცხოველებს, ფრინველებს, მცენარეებს, ყოფით საგნებს, გარემოში ნანახ ობიექტებს, სატრანსპორტო საშუალებებს და სხვ.;
  • ამოიცნობს პეიზაჟში გეოგრაფიულ ლანდშაფტს (მთა, ქედი, ზღვა, დაბლობი, უდაბნო და სხვ.).

რესურსები