ს.გ.II.10.

II კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს საკლასო ან სასკოლო ზეიმში;
  • მონაწილეობს საკლასო გამოფენაში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას ექსკურსიებზე.

რესურსები