ს.გ.I.9.

I კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს საკლასო ზეიმში;
  • მონაწილეობს საკლასო გამოფენაში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

რესურსები