ს.გ.I.8.

I კლასი

მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

ინდიკატორები

  • მხარს უჭერს და ამხნევებს თანაკლასელებს მუშაობის დროს;
  • უფრთხილდება (არ აზიანებს) სხვის და საკუთარ ნამუშევრებს.

რესურსები