ს.გ.I.6.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში;
  • ცდილობს დასმული ამოცანის გადაჭრას დამოუკიდებლად და მეწყვილესთან ერთად.

რესურსები