ს.გ.I.4.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

ინდიკატორები

  • ნამუშევარში ასახავს მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
  • გამოსახავს წარმოსახვით შექმნილ პერსონაჟებს;
  • გამოსახავს წარმოსახვით გარემოს;
  • ხატავს ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონაჟებს და ეპიზოდებს.

რესურსები