ს.გ.I.12.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი   საკუთარ გამოცდილებასთან.

ინდიკატორები

  • ათვალიერებს ნაწარმოებებს,  საუბრობს მათ შინაარსზე (სიუჟეტები, სცენები, მოვლენები და სხვ.) და მათგან მიღებულ შთაბეჭდილე­ბა­ზე;
  • ასახელებს ცხოველებს, მცენარეებს, საგნებს, რომლებიც ასახულია ხელოვნების კონკრეტულ ნაწარმოებში;
  • ამოიცნობს ხელოვნების ნაწარმოებში ასახულ წელიწადის დროებს.

რესურსები