ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.6.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ჟანგბადის აქტიური ფორმები და თავისუფალი რადიკალების როლი ორგანიზმში.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ჟანგბადის მნიშვნელობაზე ცოცხალი ორგანიზმებისათვის და ერკვევა ქსოვილური სუნთქვის მექანიზმში;
  • აღწერს ჟანგბადის აქტიურ ფორმებს და მსჯელობს ორგანიზმში. თავისუფალი რადიკალების გენერირების, მათი საზიანო მოქმედების (მაგ., ლიპიდების პეროქსიდაცია, ცილების მოდიფიცირება) შესახებ;
  • მოიძიებს ინფორმაციას ჟანგბადის აქტიური ფორმების სასარგებლო მოქმედების შესახებ.

რესურსები