საზ.მეც.V-VI.22.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

ინდიკატორები

  • აჯგუფებს საქართველოს სხვადასხვა მხარის (კუთხის) ხალხურ თქმულებებს, ლექსებსა და სიმღერებს;
  • აღწერს თავის მშობლიურ კუთხეში მდებარე ხუროთმოძღვრულ ძეგლს (ძეგლებს);
  • აღწერს საქართველოში მცხოვრები ეროვნებების საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და ავლებს მათ შორის პარალელებს;
    • ადარებს საქართველოს ისტორიული მხარეებისათვის დამახასიათებელ  წეს-ჩვეულებებს (კულტურული მრავალფეროვნება).

რესურსები