საზ.მეც.V-VI.18.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  განასხვავოს ბავშვის უფლება-მოვალეობები   სხვადასხვა საზოგადოებაში.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს თვითორგანიზების მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში;
  • ჯგუფური/გუნდური მუშაობისას განსაზღვრავს  საკუთარ პასუხისმგებლობას თანაკლასელების მიმართ;
  • განმარტავს საკუთარ  უფლება-მოვალეობებს სხვადასხვა საზოგადოებაში (მაგ.: ოჯახში, სკოლაში, სანათესავოში, სამეზობლოში და ა.შ.);
  • მსჯელობს ბავშვისა და ზრდასრულის უფლება-მოვალეობებს შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებზე.

 

რესურსები