საზ. მეც.V-VI.5.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია  დააკავშიროს ისტორიული ფაქტები შესაბამის  ეპოქებთან.

ინდიკატორები

  • ასახელებს მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტებს;
  • ასახელებს საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც  კონკრეტული  თარიღი მიეკუთვნება;
  • განასხვავებს კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენას პრინციპით - ადრე და გვიან; მაგ.:
 
 

რესურსები