საზ. მეც.V-VI.16.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  შეადაროს სხვადასხვა საზოგადოება მათთვის დამახასიათებელი  ნიშან-თვისებებისა და წესების მიხედვით.

ინდიკატორები

  • აღწერს ძირითადი საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელ თვისებებსა და წესებს (მაგ.: ოჯახი, სკოლა, მშობლიური დასახლება, მშობლიური ისტორიული მხარე);
  • აღწერს იმ საზოგადოებათა მსგავს თავისებურებებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანაკლასელებისათვის;
  • ადარებს ერთი ტიპის საზოგადოების (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი)  თავისებურებებს  საქართველოს სხვადასხვა მხარეში;
  • მშობლიური მხარის ან საქართველოს მაგალითზე ადარებს სხვადასხვა ტიპის საზოგადოების (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი)  თავისებურებებს.

რესურსები