საზ. მეც.V-VI.14.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კომუნიკაციების განვითარებაზე უძველესი  დროიდან დღემდე. 

ინდიკატორები

  • ერკვევა, თუ რა დადებითი ცვლილებები მოუტანა დამწერლობის შექმნამ კაცობრიობას;
  • აჯგუფებს ბეჭდვის, კომპიუტერის ან სხვა თანამედროვე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალების გამოგონების შედეგებს;
  • დროის სკალაზე აღნიშნავს ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობის გამოგონებასა და მის განვითარებას;
  • ჩამოთვლის ტრანსპორტის საშუალებებს. მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე სხვადასხვა გარემოში,  მოჰყავს მაგალითები.

რესურსები