საზ. მეც.V-VI. 3.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  შეადგინოს სქემატური რუკები.

ინდიკატორები

  • ავსებს საქართველოს კონტურულ რუკებს (რელიეფის ფორმები, ჰიდროგრაფიული ობიექტები, მხარეები და დასახლებები, ხუროთმოძღვრული ძეგლები);
  • ადგილზე ატარებს მარტივ აზომვებს  და აღნიშნავს ობიექტებს ადგილის გეგმაზე;
  • მშობლიური მხარის რუკის შედგენისას მასზე ასახავს აუცილებელ ელემენტებს - სათაური, ლეგენდა, სიმბოლოები, ჰორიზონტის მხარეები.მოსწავლეს შეუძლია  შეადგინოს სქემატური რუკები.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები