2011 წლამდე არსებული სასწავლო გეგმები

ეროვნული სასწავლო გეგმა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის 2009-2010 სასწავლო წელი

 

  შესავალი - თავი 1 და თავი 2 (საათობრივი ბადე); (Arm); (Azer); (Rus)

  ქართული ენა და ლიტერატურა

  ქართული, როგორც მეორე ენა

  საზოგადოებრივი მეცნიერებები; (Arm); (Azer); (Rus)

  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; (Arm); (Azer); (Rus)

  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/შრომითი სწავლება; (Arm); (Azer); (Rus)

  მუსიკა; (Arm); (Azer); (Rus)

  მათემატიკა; (Arm); (Azer); (Rus)

  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; (Arm); (Azer); (Rus)

  ფიზიკური აღზრდა; (Arm); (Azer); (Rus)

  უცხოური ენები; (Arm); (Azer); (Rus)

  •   ფრანგული ენა; (Arm); (Azer); (Rus)
  •   გერმანული ენა; (Arm); (Azer); (Rus)
  •   ინგლისური ენა; (Arm); (Azer); (Rus)
  •   რუსული ენა; (Arm); (Azer); (Rus) 

 


 

 ეროვნული სასწავლო გეგმა - 2008 წელი (საგნები, უცხოური ენები, Rus)

 ეროვნული სასწავლო გეგმა - 2007 წელი