დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024

 

ვორდის ფაილი    სწავლა-სწავლების პროცესის ორგანიზების ადმინისტრაციული და კონცეპტუალური ნაწილი  (8.10.2018)

ვორდის ფაილი   საათობრივი ბადე (8.10.2018)

 

ვორდის ფაილი   სახელმწიფო ენები (13.05.2016)

 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (წლიური 13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   ქართული, როგორც მეორე ენა (13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   ქართული, როგორც მეორე ენა (წლიური 13.05.2016)

ვორდის ფაილი   მათემატიკა (13.05.2016)

ვორდის ფაილი   მათემატიკა (წლიური 13.05.2016)

 

ვორდის ფაილი   უცხოური ენები (13.05.2016)

 • ვორდის ფაილი   I უცხოური ენა (13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   I უცხოური ენა (წლიური 13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   II უცხოური ენა (13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   II უცხოური ენა (წლიური 13.05.2016)

 

ვორდის ფაილი  საზოგადოებრივი მეცნიერებები (10.03.2017

ვორდის ფაილი  საზოგადოებრივი მეცნიერებები (წლიური 10.03.2017

 

ვორდის ფაილი   ბუნებისმეტყველება (13.05.2016)

ვორდის ფაილი   ბუნებისმეტყველება (წლიური 13.05.2016)

ვორდის ფაილი   ისტ-ის საგნობრივი სტანდარტი (13.05.2016)

 

ვორდის ფაილი   ესთეტიკური აღზრდა (13.05.2016)

ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (13.05.2016)

ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (წლიური 13.05.2016)

 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (10.03.2017)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (წლიური 10.03.2017)
 • ვორდის ფაილი   სპორტის სტანდარტი (13.05.2016)
 • ვორდის ფაილი   სპორტი (წლიური 13.05.2016)

 

 

დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024 ინგლისურ ენაზე

  ეროვნული სასწავლო გეგმა - ზოგადი ნაწილი  (25.02.2019)

  სახელმწიფო ენები (25.02.2019)

  მათემატიკა (25.02.2019)

  უცხოური ენები (25.02.2019)

  საზოგადოებრივი მეცნიერებები (25.02.2019)

  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები  (25.02.2019)

  ესთეტიკური აღზრდა (25.02.2019)

  ზოგადი რეკომენდაციები და მოთხოვნები  (25.02.2019)

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტი (25.02.2019)