არჩ.სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII. 10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართველების მიერ წარმოებულ ტიპურ და მნიშვნელოვან ბრძოლებზე.

ინდიკატორები

  • აანალიზებს მხედართმთავრის როლს ჯარის ორგანიზების საკითხში;
  • მსჯელობს სამეთაურო (საბრძოლო) რგოლზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;
  • ასახელებს ქართული სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით გამორჩეულ ისტორიულ პირებს;
  • ირჩევს სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან რომელიმე პიროვნებას; მსჯელობს ქვეყნის წინაშე მისი დამსახურებებისა და მისი მოღვაწეობის შედეგების შესახებ.

რესურსები