საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის აღჭურვილობა

როგორ შევადგინოთ პედაგოგიური ტესტები

ტესტური დავალების შექმნის ხელოვნება

საქმიანი ქაღალდების წაკითხვა და შექმნა

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის

აღჭურვილობა

როგორ შევადგინოთ

პედაგოგიური ტესტები

ტესტური დავალების

შექმნის ხელოვნება

საქმიანი ქაღალდების

წაკითხვა და შექმნა

 

სასარგებლო რესურსები

საგან<a style=მანათლებლო ტერმინების ლექსიკონი" width="185" height="273" /> მანახი" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/dialogi%20almanaxi.pdf" target="_blank">დიალოგი ალ<a style=მანაზი" width="185" height="273" /> ბუკლეტი 2009 წლის ივლისი
 სასარგებლო რესურსები

ნაწილი I, ნაწილი IIნაწილი III

საგანმანათლებლო

ტერმინების ლექსიკონი

მანათლებლო ტერმინთა ლექსიკონი, ნაწილი I" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/leqsikoni_pirveli%20nawili.pdf" target="_blank">ნაწილი I, მანათლებლო ტერმინების ლექსიკონი, ნაწილი II" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/leqsikoni_meore%20nawili.pdf" target="_blank">ნაწილი II

მანახი" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/dialogi%20almanaxi.pdf" target="_blank">დიალოგი ალმანახი

მანახი" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/dialogi%20almanaxi.pdf" target="_blank">2008-2009

ბუკლეტი

2009 წლის ივლისი

 

როგორ ვასწავლოთ აზროვნება სწავლა" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/problemaze_dafuznebuli_swavla_.pdf" target="_blank">პრობლემაზე დაფუძნებული <a style=სწავლა" width="185" height="273" /> სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პროფესიულ განათლებაში  ინკლუზიური განათლებისადმი საზოგადოების განწყობა

როგორ ვასწავლოთ

აზროვნება

სწავლა" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/problemaze_dafuznebuli_swavla_.pdf" target="_blank">პრობლემაზე დაფუძნებული

სწავლა" href="../../files/sasargeblo%20resursebi/wignebi/problemaze_dafuznebuli_swavla_.pdf" target="_blank">სწავლა

სწავლებისა და შეფასების

მეთოდები

ინკლუზიის კვლევა

 

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის კვლევები 

ცენტრის წლიური ანგარიში ცენტრის წლიური ანგარიში წლიური ანგარიში 2009

ცენტრის კვლევები

ნაწილი Iნაწილი II

ცენტრის წლიური ანგარიში

2005-2007

 ცენტრის წლიური ანგარიში

2007-2008

 ცენტრის წლიური ანგარიში

2008-2009