ქ.ც.IV.8.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი ქართული ცეკვების ამოცნობა და  დახასიათება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ცეკვას მუსიკის მოსმენისას;
  • იცნობს და ასახელებს ნასწავლი ცეკვების დამახასიათებელ ილეთებს;
  • ახასიათებს ნასწავლ ცეკვებს შემსრულებელთა შემადგენლობის, შინაარსის, ჟანრის მიხედვით;
  • ცეკვების მიხედვით განასხვავებს კოსტიუმებს;
  • ასახელებს ცეკვის მუსიკალური თანხლებისათვის საჭირო მუსიკალურ საკრავებს.

 

რესურსები