ქ.ც.IV.3.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ცეკვა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • ცეკვის დროს მოძრაობს სწორხაზობრივად, დიაგონალურად, ხვეულად, რკალისებურად, წრეზე, ფრონტალურად, საგიტალურად;
  • ასრულებს ცეკვის მოძრაობებს, ილეთებს, კომბინაციებს,  ფრაგმენტებს, მარტივ კომპოზიციებს ინდივიდუალურად, წყვილში, ჯგუფურად;
  • სხვებთან ერთად მონაწილეობს საფერხულო ცეკვებში;
  • სინქრონულად მოძრაობს პარტნიორთან, ჯგუფთან;
  • სხვებთან ერთად ცეკვის დროს იცავს სათანადო დისტანციას;
  • არ არღვევს მთლიანობას მასობრივი ცეკვის დროს.

რესურსები