ქ.მ.XI.29.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

ინდიკატორები

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  •  ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  •  მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
  •  ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
  • უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
  • ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
  • საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილეს/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
  •  აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
  •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  •  მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

რესურსები