ქ.მ.VII. 28.

VII კლასი

 მოსწავლეს შედეგების გაუმჯობესების მიზნით შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და მეწყვილესთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  • ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  • კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  • მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების ურთიერთგაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

რესურსები