ქ.მ.VI.29.

VI კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება  დაბრკოლებების მიმართ. 

ინდიკატორები

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება ან რაიმე არ ესმის;
  • ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

რესურსები