ქ.მ.VI. 7.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის (ღია ბარათის, პირადი წერილის) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ასახელებს ავტორს, ადრესატს;
  • ამოიცნობს მათ მისამართებსა და გაგზავნის თარიღს;
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი და სხვა);
  • ამოიცნობს ავტორის ემოციებს, განწყობებს, დამოკიდებულებებს.

რესურსები