ქ.მ.V.3.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის მცირე ზომის ტექსტის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს თემას;
  • ამოიცნობს და მოინიშნავს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რამდენ წელს ცხოვრობს სპილო, რითი იკვებება, სად ბინადრობს ჯიხვი, როგორი კონტინენტია ანტარქტიდა და სხვა).

        

რესურსები