ქ.მ.V.28.

V კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული  დამოკიდებულება დაბრკოლებების მიმართ.                   

ინდიკატორები

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ ესმის;
  • ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

რესურსები